You are here

Cjenovnik udžbenika 2020

IZBJEGNITE GUŽVE. REZERVIŠITE KNJIGE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Već objavljen katalog udžbenika za školsku 2020/2021. godinu 

pogledajte KNJIGE-UDŽBENICI

adresa: II Crnogorskog bataljona      
radno vrijeme: radnim danima: 07-15h    subotom: 09-15h  U sezoni će biti produženo radno vrijeme.
telefon :020 273180, 067692653, 020 273148, 067486000
mail: prodaja@tagor.me

CIJENE KOMPLETA UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2020.-2021. GODINU

Cijene su podložne promjenama na osnovu cjenovnika Zavoda za udžbenike CG

OSNOVNA ŠKOLA

RAZRED
CIJENA
šifra
I    sa engleskim jezikom

 

39,80
013921
II   sa engleskim jezikom i kompletom papira za likovnu kulturu
47,50
013922
III  sa engleskim jezikom
44,40
013923
IV  sa engleskim jezikom
56,30
013924
V  sa engleskim jezikom
63,70
013925
VI  sa engleskim jezikom
65,00
013926
VII  sa engleskim jezikom
94,20
013927
VIII  sa engleskim jezikom
94,20
013928
IX  sa engleskim jezikom
84,90
013929

 

GIMNAZIJA

RAZRED
CIJENA
šifra
I  sa engleskim jezikom
105,20
018961
II  sa engleskim jezikom
88,70
018962
III  sa engleskim jezikom
88,20
018963
IV  sa engleskim jezikom
78,40
018964

 

 

    1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 10157 ČIGRA SLOVA I GLASOVA 1
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
4.20
2 10155 KAKO TO MOŽE 1
KNJIZEVNOST
(Udžbenik)
3.80
3 10151 U SVIJETU MATEMATIKE1 - MATEMATIKA  1
(Udžbenik I i II dio)
6.40
4 10153 LIKOVNA KULTURA 1
(Udžbenik) 
4.20
5 101541 ČAROLIJA MUZIKE 1
MUZICKA KULTURA 1
(Udžbenik)
4.70
6 10152 ISTRAŽUJEM SVOJU OKOLINU 1                     
PRIRODA I DRUSTVO 1
(Udžbenik)   
6.40
7 101571 NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER A 
(Udžbenik + DVD)
5.90
8 101572 NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER A 
(Radna sveska + Songs CD)
4.20
    UKUPNO KOMPLET ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 39.80

 

    2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 102511 ČIGRA SLOVA I GLASOVA 2
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
3.00
2 102512 ČIGRA SLOVA I GLASOVA 2
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.00
3 102521 KAKO TO MOŽE 2
KNJIZEVNOST 2
(Čitanka)
3.30
4 102522 KAKO TO MOŽE 2
KNIZEVNOST 2
(Dnevnik čitanja)
2.00
5 10253 U SVIJETU MATEMATIKE 2                             
MATEMATIKA 
(Udžbenik I i II dio)      
6.40
6 10254 LIKOVNA KULTURA  2
(Udžbenik)
4.20
7 40800 KOMPLET PAPIRA ZA LIKOVNU KULTURU 3.80
8 102551 ČAROLIJA MUZIKE 2
MUZICKA KULTURA 2
(Udžbenik)
4.70
9 102561 ISTRAŽUJEM SVOJU OKOLINU 2                         
PRIRODA I DRUŠTVO 2
(Udžbenik)          
4.70
10 102562 ISTRAŽUJEM SVOJU OKOLINU 2                         
PRIRODA I DRUŠTVO 2
(Radna sveska)
3.30
11 102581 NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER B
(Udžbenik + DVD)
5.90
12 102582 NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER B
(Radna sveska + Songs CD)
4.20
    UKUPNO KOMPLET ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 47.50

 

    3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 103511 ČIGRA SLOVA I GLASOVA 3
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
3.00
2 103512 ČIGRA SLOVA I GLASOVA 3
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.00
3 103521 KAKO TO MOŽE 3
KNJIZEVNOST 3
(Čitanka)
3.30
4 103522 KAKO TO MOŽE 3
KNIZEVNOST 3
(Dnevnik čitanja)
2.00
5 10353 U SVIJETU MATEMATIKE 3                             
MATEMATIKA  3
(Udžbenik I i II dio)   
6.70
6 10354 LIKOVNA KULTURA 3
(Udžbenik)
4.20
7 103551 ČAROLIJA MUZIKE 3
MUZICKA KULTURA 3
(Udžbenik)
4.70
8 103561 ISTRAŽUJEM SVOJU OKOLINU 3                         
PRIRODA I DRUŠTVO 3
(Udžbenik)     
4.20
9 103562 ISTRAŽUJEM SVOJU OKOLINU 3                         
PRIRODA I DRUŠTVO 3
(Radna sveska)
4.20
10 103581 NEW ENGLISH ADVENTURE LEVEL 1
(Udžbenik + dvd)
5.90
11 103582 NEW ENGLISH ADVENTURE LEVEL 1
(Radna sveska + Songs CD)
4.20
    UKUPNO KOMPLET ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 44.40

 

    4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 104511 RIJEČ PO RIJEČ 4
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
3.00
2 104512 RIJEČ PO RIJEČ 4
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.00
3 104521 ČAROLIJA ČITANJA
KNJIZEVNOST 4
(Čitanka)
3.30
4 104522 PUTOVANJE S KNJIGOM
KNJIŽEVNOST 4
(Dnevnik čitanja)
2.00
5 104531 U SVIJETU MATEMATIKE4              
MATEMATIKA 4
(Udžbenik I i II dio)
6.70
6 104541 LIKOVNA KULTURA 4
(Udžbenik)                      
4.20
7 104551 MUZIČKA KUTIJA 4                            
MUZICKA KULTURA
(Udžbenik)
4.70
8 104561 POZNAVANJE DRUSTVA 4
(Udžbenik)
4.20
9 104562 POZNAVANJE DRUSTVA 4
(Radna sveska)
4.20
10 104581 PRIRODA 4
(Udžbenik)
4.20
11 104582 PRIRODA 4
(Radna sveska)
4.20
12 104591 DISCOVER ENGLISH STARTER
(Udžbenik)
8.10
13 104592 DISCOVER ENGLISH STARTER
(Radna sveska)
5.50
    UKUPNO KOMPLET ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 56.30

 

    5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 105511 RIJEC PO RIJEČ 5
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
3.00
2 105512 RIJEC PO RIJEČ 5
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.00
3 105521 MOJA ČITANKA
KNJIŽEVNOST 5
(Čitanka)
3.30
4 105522 KROZ LAVIRINT KNJIGA
(Dnevnik čitanja)
2.00
5 105531 U SVIJETU MATEMATIKE 5
(Udžbenik)                              
4.20
6 105532 U SVIJETU MATEMATIKE 5
(Zbirka zadataka)                
4.20
7 105541 LIKOVNA KULTURA 5
(Udžbenik)                       
4.70
8 105551 S MUZIKOM RASTEM
MUZIČKA KULTURA 5
(Udžbenik)
4.70
9 105561 POZNAVANJE DRUŠTVA 5
(Udžbenik)           
4.70
10 105562 POZNAVANJE DRUŠTVA 5
(Radna sveska)          
3.30
11 105601 PRIRODA 5
(Udžbenik)                              
4.70
12 105602 PRIRODA 5
(Radna sveska)                                  
3.30
13 105603 INFORMATIKA SA TEHNIKOM 5
(Udžbenik I i II dio)
6.00
14 105591 DISCOVER ENGLISH 1
(Udžbenik)
8.10
15 105592 DISCOVER ENGLISH 1
(Radna sveska)
5.50
    UKUPNO KOMPLET ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 63.70

 

    6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 106511 RIJEČ PO RIJEČ 6
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
3.00
2 106512 RIJEČ PO RIJEČ 6
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.00
3 106521 ČITAJ I TRAŽI SVOJ PUT
KNJIŽEVNOST 6 
(Čitanka)
3.30
4 106522 PRIČAJ MI PRIČAJ O KNJIGAMA
KNJIŽEVNOST 6
(Dnevnik čitanja)
2.00
5 106531 MATEMATIKA 6
(Udžbenik)                          
4.70
6 106532 MATEMATIKA 6
(Zbirka zadataka)                      
3.30
7 10654 LIKOVNA KULTURA 6
(Udžbenik)
4.70
8 106551 MUZICKA KULTURA 6
(Udžbenik)
4.70
9 106604 BIOLOGIJA 6
(Udžbenik)                                 
4.70
10 106605 BIOLOGIJA 6
(Radna sveska)                                   
3.30
11 10658 ISTORIJA 6
(Udžbenik)                                    
6.40
12 106582 ISTORIJA 6
(Radna sveska)                                   
3.30
13 106606 INFORMATIKA SA TEHNIKOM 6
(Udžbenik I i II dio)
6.00
14 106641 DISCOVER ENGLISH 2
(Udžbenik)
8.10
15 106642 DISCOVER ENGLISH 2
(Radna sveska)
5.50
    UKUPNO KOMPLET ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 65.00

 

    7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 107511 MOĆ JEZIKA 7                                       
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
2.50
2 107512 MOĆ JEZIKA 7                                      
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.40
3 107521 ČITAJ I UČI DA VOLIŠ
KNJIŽEVNOST 7
(Čitanka)
2.90
4 107522 KNJIGE SU TVOJI PRIJATELJI
KNJIŽEVNOST 7
(Dnevnik čitanja)
2.40
5 107531 MATEMATIKA 7
(Udžbenik)      
4.70
6 107532 MATEMATIKA 7
(Zbirka zadataka)                        
4.20
7 10754 LIKOVNA KULTURA 7 4.70
8 107551 MUZICKA KULTURA 7
(Udžbenik)
4.70
9 107561 BIOLOGIJA 7
(Udžbenik)
4.70
10 107562 BIOLOGIJA 7
(Radna sveska)  
4.20
11 107591 GEOGRAFIJA 7
(Udžbenik)
4.70
12 107592 GEOGRAFIJA 7
(Radna sveska)  
4.20
13 107601 FIZIKA 7
(Udžbenik)
4.70
14 107602 FIZIKA 7
(Zbirka zadataka)
4.20
15 107605 HEMIJA 7
(Udžbenik)
4.70
16 107606 HEMIJA 7
(Zbirka zadataka)
4.20
17 10761 ISTORIJA 7
(Udžbenik)                                  
7.20
18 107612 ISTORIJA 7
(Radna sveska)                                  
3.30
19 107580 INFORMATIKA SA TEHNIKOM 7
(Udžbenik  I i II dio)
6.00
20 107641 DISCOVER ENGLISH 3
(Udžbenik)
8.10
21 107642 DISCOVER ENGLISH 3
(Radna sveska)  
5.50
    UKUPNO KOMPLET ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 94.20

 

    8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 108511 MOĆ JEZIKA 8
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
2.50
2 108512 MOĆ JEZIKA 8
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.40
3 108521 ČITAJ HRABRO I GOVORI SLOBODNO
KNJIZEVNOST 8
(Čitanka)
2.90
4 108522 ČITANJEM GLASAŠ ZA LJUBAV
KNJIZEVNOST 8
(Dnevnik čitanja)
2.40
5 108531 MATEMATIKA 8
(Udžbenik)
4.70
6 108532 MATEMATIKA 8
(Zbirka zadataka)
4.20
7 10854 LIKOVNA KULTURA 8
(Udžbenik)
4.70
8 108551 MUZICKA KULTURA 8
(Udžbenik)
4.70
9 108561 BIOLOGIJA 8
(Udžbenik)
4.70
10 108562 BIOLOGIJA 8
(Radna sveska)
4.20
11 108591 GEOGRAFIJA 8
(Udžbenik)
4.70
12 108592 GEOGRAFIJA 8
(Radna sveska)
4.20
13 108601 FIZIKA 8
(Udžbenik)
4.70
14 108602 FIZIKA 8
(Zbirka zadataka)
4.20
15 10858 HEMIJA 8
(Udžbenik)
4.70
16 108582 HEMIJA 8
(Zbirka zadataka)
4.20
17 10861 ISTORIJA 8
(Udžbenik)
7.20
18 10861 ISTORIJA 8
(Radna sveska)
3.30
19 108603 INFORMATIKA SA TEHNIKOM 8
(Udžbenik I i II dio)
6.00
20 108651 DISCOVER ENGLISH 4
(Udžbenik)
8.10
21 108652 DISCOVER ENGLISH 4
(Radna sveska)
5.50
    UKUPNO KOMPLET ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 94.20

 

    9. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 109511 MOĆ JEZIKA 9
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
2.50
2 109512 MOĆ JEZIKA 9
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2.40
3 109521 RAZIGRAJ RIJEČ
KNJIŽEVNOST 9
(Čitanka)
2.90
4 109522 I KNJIGE SU TVOJI PRIJATELJI
KNJIŽEVNOST 9
(Dnevnik čitanja)
2.40
5 109531 MATEMATIKA 9
(Udžbenik)   
4.70
6 109532 MATEMATIKA 9
(Zbirka zadataka)                         
4.20
7 10954 LIKOVNA KULTURA 9
(Udžbenik)
4.70
8 109551 MUZIČKA KULTURA 9
(Udžbenik)
4.70
9 109561 BIOLOGIJA 9
(Udžbenik)
4.70
10 109562 BIOLOGIJA 9
(Radna sveska)
4.20
11 109591 GEOGRAFIJA 9
(Udžbenik)
4.70
12 109592 GEOGRAFIJA 9
(Radna sveska)
4.20
13 109601 FIZIKA 9 (Udžbenik) 4.70
14 109602 FIZIKA 9
(Zbirka zadataka)
4.20
15 10958 HEMIJA 9
(Udžbenik)
4.70
16 109584 HEMIJA 9
(Zbirka zadataka)
4.20
17 10961 ISTORIJA 9
(Udžbenik)
7.20
18 109641 DISCOVER ENGLISH 5
(Udžbenik)
8.10
19 109642 DISCOVER ENGLISH 5
(Radna sveska)
5.50
    UKUPNO KOMPLET ZA 9. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 84.90

 

    1. RAZRED GIMNAZIJE  
  sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 20150 CRNOGORSKI JEZIK
(Udžbenik)
5.10
2 201511 ČITANKA 1 5.50
3 20152 MATEMATIKA 1
(Udžbenik sa zbirkom I i II dio)
10.00
4 20153 LIKOVNA UMJETNOST
za I ili II razred
(Udžbenik)
8.50
5 20154 MUZIČKA UMJETNOST
za I ili II razred
(Udžbenik sa linkom za preuzimanje)
8.50
6 20155 OD MOLEKULA DO ĆELIJE 1
BIOLOGIJA 1
(Udžbenik)
5.50
7 20160 OD MOLEKULA DO ĆELIJE 1
BIOLOGIJA 1
(Radna sveska)
3.80
8 20156 GEOGRAFIJA 1
(Udžbenik)
8.50
9 20157 INFORMATIKA 1
(Udžbenik)
8.50
11 201581 FIZIKA 1
(Udžbenik)
5.50
12 201582 FIZIKA 1
(Zbirka zadataka)
3.80
13 20159 HEMIJA 1
(Udžbenik)
5.50
14 201592 HEMIJA 1
(Zbirka zadataka)
3.80
15 20161 ISTORIJA 1
(Udžbenik)
8.50
16 201251 FOCUS 2
(Udžbenik za engleski jezik)
9.00
17 201252 FOCUS 2
(Radna sveska za engleski jezik)
5.20
    UKUPNO KOMPLET ZA 1. RAZRED GIMNAZIJE 105.20

 

    2. RAZRED GIMNAZIJE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 20250 CRNOGORSKI JEZIK
(Udžbenik)
5.10
2 20251 ČITANKA 2 5.50
3 202521 MATEMATIKA 2
(Udžbenik sa zbirkom I i II dio)
10.50
4 202551 ŽIVI SVIJET OKO NAS 2
BIOLOGIJA 2
(Udžbenik)
5.50
5 202552 ŽIVI SVIJET OKO NAS 2
BIOLOGIJA 2
(Radna sveska)
3.80
6 20256 GEOGRAFIJA 2
(Udžbenik)
8.50
7 202581 FIZIKA 2
 (Udžbenik)
5.50
8 202582 FIZIKA 2
(Zbirka zadataka)
3.80
9 20259 HEMIJA 2
(Udžbenik)
5.50
10 202592 HEMIJA 2
(Zbirka zadataka)
3.80
11 20260 PSIHOLOGIJA 2
(Udžbenik)
8.50
12 20262 ISTORIJA 2 (Udžbenik) GIM 8.50
13 202251 FOCUS 3
(Udžbenik za engleski jezik)
9.00
14 202252 FOCUS 3
(Radna sveska za engleski jezik)
5.20
    UKUPNO KOMPLET ZA 2. RAZRED GIMNAZIJE 88.70

 

    3. RAZRED GIMNAZIJE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 20350 CRNOGORSKI JEZIK
(Udžbenik)
5.10
2 20351 ČITANKA 3 5.50
3 203521 MATEMATIKA 3
(Udžbenik)
5.00
4 203522 MATEMATIKA 3
(Zbirka zadataka)
5.00
5 203551 BIOLOGIJA 3
(Udžbenik)
5.50
6 203552 BIOLOGIJA 3
(Radna sveska)
3.80
7 203581 FIZIKA 3
(Udžbenik)
5.50
8 203582 FIZIKA 3
(Zbirka zadataka)
3.80
9 20359 HEMIJA 3
(Udžbenik)
5.50
10 203592 HEMIJA 3
(Zbirka zadataka)
3.80
11 20362 ISTORIJA 3
(Udžbenik)
8.50
12 20356 LATINSKI 3
(Udžbenik)
8.50
13 20454 SOCIOLOGIJA 4
(Udžbenik)
8.50
14 203251 FOCUS 4
(Udžbenik za engleski jezik)
9.00
15 203252 FOCUS 4
(Radna sveska za engleski jezik)
5.20
    UKUPNO KOMPLET ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE 88.20

 

    4. RAZRED GIMNAZIJE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 20450 CRNOGORSKI JEZIK
(Udžbenik)
5.10
2 20451 ČITANKA 4 5.50
3 204521 MATEMATIKA 4
(Udžbenik)
5.00
4 204522 MATEMATIKA 4
(Zbirka zadataka)
5.00
5 204551 BIOLOGIJA 4
(Udžbenik)
5.50
6 204552 BIOLOGIJA 4
(Radna sveska)
3.80
7 204581 FIZIKA 4
(Udžbenik)
5.50
8 204582 FIZIKA 4
(Zbirka zadataka)
3.80
9 204591 HEMIJA 4
(Udžbenik)
5.50
10 204592 HEMIJA 4
(Zbirka zadataka)
3.80
11 20453 FILOZOFIJA 4
(Udžbenik)
8.50
12 20410 ISTORIJA 4
(Udžbenik)
7.20
13 204251 FOCUS 5
(Udžbenik za engleski jezik)
9.00
14 204252 FOCUS 5
(Radna sveska za engleski jezik)
5.20
    UKUPNO KOMPLET ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE 78.40