You are here

Komplet udžbenika za 9. razred osnovne škole

Title:
Komplet udžbenika za 9. razred osnovne škole sa engleskim jezikom
SKU:
013929

Brend:

Price: 
84,90 €
Stock: 
0.00
Opis robe: 
    9. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  
rb sifra
artikla
naziv_artikla Cijena
sa PDV
1 109511 MOĆ JEZIKA 9
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Udžbenik)
2,50
2 109512 MOĆ JEZIKA 9
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK
(Radna sveska)
2,40
3 109521 RAZIGRAJ RIJEČ
KNJIŽEVNOST 9
(Čitanka)
2,90
4 109522 I KNJIGE SU TVOJI PRIJATELJI
KNJIŽEVNOST 9
(Dnevnik čitanja)
2,40
5 109531 MATEMATIKA 9
(Udžbenik)   
4,70
6 109532 MATEMATIKA 9
(Zbirka zadataka)                         
4,20
7 10954 LIKOVNA KULTURA 9
(Udžbenik)
4,70
8 109551 MUZIČKA KULTURA 9
(Udžbenik)
4,70
9 109561 BIOLOGIJA 9
(Udžbenik)
4,70
10 109562 BIOLOGIJA 9
(Radna sveska)
4,20
11 109591 GEOGRAFIJA 9
(Udžbenik)
4,70
12 109592 GEOGRAFIJA 9
(Radna sveska)
4,20
13 109601 FIZIKA 9 (Udžbenik) 4,70
14 109602 FIZIKA 9
(Zbirka zadataka)
4,20
15 10958 HEMIJA 9
(Udžbenik)
4,70
16 109584 HEMIJA 9
(Zbirka zadataka)
4,20
17 10961 ISTORIJA 9
(Udžbenik)
7,20
18 109641 DISCOVER ENGLISH 5
(Udžbenik)
8,10
19 109642 DISCOVER ENGLISH 5
(Radna sveska)
5,50
    UKUPNO KOMPLET ZA 9. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 84,90